Vsa odstranjena drevesa na Petkovškovem nabrežju bodo nadomestili z novimi

Obvestila 11. 8. 2023
Obvestila_odstranjena drevesa bodo nadomestili_Čeak_2023

V Centru Rog obžalujemo, da meščani o razlogih za sečnjo dreves na Petkovškovem nabrežju niso bili bolje obveščeni, kljub temu da osveščenost o pomenu vsake krošnje v mestu zelo narašča. V ohranitev lip je bilo vloženega veliko truda, razloge in najavo sečnje pa je MOL objavila že konec februarja TUKAJ. V strokovni ekipi, ki je skrbno sondirala korenine vseh dreves, so bili strokovnjaki in strokovnjakinje Zavoda za varstvo narave, Biotehniške fakultete, mestni arboristi … Žal se je pri pregledu dreves izkazalo, da so njihovi koreninski sistemi zaradi starih invazivnih posegov, ki segajo še v devetdeseta leta, tako poškodovani, da se je ob sondiranju in natančnem pregledu pokazala trohnoba, o kateri pa ob pogledu na samo drevo ni mogoče sklepati. Mesto bi ravnalo neodgovorno, če bi z ohranitvijo nestabilnih dreves za vsako ceno ogrožalo prebivalce.

Veseli nas, da bodo drevesa kmalu nadomestili z nadstandardno visokimi lipami, zaradi česar bo nova zasaditev kar najhitreje nudila ugodno senco, obilo cvetov za opraševalce, mlada drevesa pa bodo akumulirala več ogljika. Prenova nabrežja z novim tlakovanjem bo  zagotovila tudi bistveno boljše pogoje za rast novo zasajenih dreves, kot so jih na propad obsojena drevesa imela doslej.