Prvi javni razpis za uporabo projektnih studiev v Centru Rog

Razpisi in pozivi 11. 8. 2023
Razpis_projektni studii render_render_2023

Preko javnega razpisa v uporabo predajamo prvih deset projektnih studiev v izmeri 50m².

Center Rog bo podjetjem, nevladnim organizacijam ter posameznicam in posameznikom z dejavnostjo ali statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na ciljnih področjih Centra Rog, omogočil do 3-letno brezplačno uporabo projektnega prostora za razvoj družbeno in/ali okoljsko koristnega fizičnega izdelka, prototipa ali materiala. Ob tem bodo na razpisu izbrani uporabnice in uporabniki lahko brezplačno uporabljali tudi vse skupne izdelovalne delavnice in bili deležni ustrezne tehnološke podpore. Na ta način želimo podpreti prizadevanja za razvoj trajnostnih izdelkov, ki naslavljajo pereče problematike naše družbe in okolja. 

Javni razpis za uporabo studiev bo odprt do 15. maja 2023, do 24.00. Prostori bodo uporabnikom predvidoma na voljo oktobra 2023.

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije lahko dobite na virtualnem srečanju preko zooma, ki bo v četrtek, 4. maja, ob 15.00 (prijava) ali po elektronski pošti: lucija.jankovec@center-rog.si.