MADE IN Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje

Projekti 11. 8. 2023
Projekti_MADE IN Platforma napoved_avtor_2023

KAJ

Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN je pobuda, ki združuje raziskovanje, oblikovanje in dediščino ter spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med tradicionalnimi rokodelci, sodobnimi oblikovalci in drugimi strokovnjaki na področju kulture in znanosti. Loteva se osrednjih vprašanj, povezanih z ohranjanjem bogate evropske rokodelske dediščine in preučevanjem novih načinov aktualizacije tradicionalnega rokodelskega znanja in veščin. Ob tem preučuje možnosti, kako z vzajemnim učenjem in novimi pristopi k razmisleku o sodobnih umetniških in oblikovalskih praksah vzpostaviti nove načine diverzifikacije in osmišljanja.

Cilj je izpostaviti nove načine raziskovanja materialov in druge oblikovalske procese, povezane s temami, kot so propadanje in pridobivanje naravnih virov ter modeli trajnostne proizvodnje.

ZAKAJ

Platforma MADE INje rezultat večje ozaveščenosti o ključni vlogi, ki jo ima rokodelstvo pri ustvarjanju in ohranjanju identitete kraja. Rokodelstvo lahko pomembno prispeva k prehodu na trajnostne, inovativne, krožne modele proizvodnje, ki temeljijo predvsem na uporabi lokalnih virov in veščin. Poleg tega, da nas usmerja k drugačni uporabi in k popravljanju obstoječih izdelkov, obrtništvo spodbuja odgovornejšo porabo in ustvarja vrednostni sistem, ki presega vseprisotno svetovno logiko množične proizvodnje.

Platforma MADE IN vključuje vse več projektov nove generacije oblikovalcev in okoljevarstvenikov, ki svojo pozornost usmerjajo na različne kulture izdelovanja, da bi vzpostavili trajnostne proizvodne procese in snovne kroge, utemeljene na vključujočem odnosu z naravnim okoljem. Vabljeni umetniki, oblikovalci in rokodelci se bodo s prostorsko naravnanim pristopom lotili določenih lokacij ter razmišljali o mikrokontekstih v povezavi s pridobivanjem surovin in njihovimi regenerativnimi potenciali, s posebnim poudarkom na prsti, rastlinah in morju. Projekt tako svojo naravnanost pomika od človeka k življenju, ki ga navdihujeta znanost in narava.

KAKO

Platforma MADE INje zasnovana kot niz medsebojno dopolnjujočih in nadgrajujočih se aktivnosti, s katerimi želi izpostaviti aktualnost rokodelstva kot povezovalnega člena med ekologijo in kulturo. Aktivnosti bodo usmerjene k poudarjanju pomena sodobnih oblikovalskih in umetniških praks, inovativnih tehnologij in interdisciplinarnega razmišljanja pri preseganju razumevanja rokodelstva kot nečesa neinventivnega in zastarelega ter pri njegovem umeščanju v jedro ekološke debate.

Aktivnosti zajemajo:

  • vzpostavitev javno dostopne baze podatkov o rokodelstvu, rokodelcih, interdisciplinarnem znanju in naravnih virih, pomembnih za rokodelstvo in oblikovanje;
  • prenos znanja in sodelovanje v obliki rezidenc, delavnic, usposabljanj in poletne šole;
  • izobraževalne in diskurzivne programe v obliki konferenc, seminarjev in dogodkov za deležnike;
  • širjenje rezultatov projekta s publikacijo, nizom razstav in spletno stranjo – www.madein-platform.com.

KDO

Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN je neposredno nadaljevanje zgodnejšega projekta MADE IN: pripovedi obrti in oblikovanja, ki je potekal med letoma 2018 in 2021 ob finančni podpori projekta CREA; v njem je sodelovalo šest partnerskih organizacij iz štirih držav: Muzej za umetnost in obrt ter Oaza (Hrvaška), Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Slovenija), Nova Iskra in Mikser (Srbija) ter Werkraum Bregenzerwald (Avstrija). Ta manjši projekt je bil prvi, ki je obrtnike iz regije postavil na zemljevid ter olajšal izmenjavo znanja med njimi in oblikovalci. Njegovi rezultati so razprli aktualna vprašanja o razvoju obrti in oblikovanja ter o izzivih, s katerimi se področji soočata danes.

Projekt Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN temelji na rezultatih svojega predhodnika, a širi njegov doseg, tako geografsko kot v smislu ciljev in poslanstva. Trenutno pri njem sodeluje deset partnerskih organizacij iz šestih držav, ki tvorijo konzorcij s širokim naborom strokovnega znanja: Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO (Ljubljana, Slovenija) (koordinator), Center Rog (Ljubljana, Slovenija), Mestni muzej Zenice – MGZ (Zenica, Bosna in Hercegovina), Drugo more (Reka, Hrvaška), Muzej dekorativnih umetnosti, ki deluje v okviru Državnih umetniških zbirk mesta Dresden – SKD (Dresden, Nemčija), Muzej za umetnost in obrt – MUO (Zagreb, Hrvaška), Oaza (Zagreb, Hrvaška), Ustvarjalno vozlišče Nova Iskra (Beograd, Srbija), Passa ao Futuro – PAF (Lizbona, Portugalska) ter Univerza za uporabne znanosti Zwickau – WHZ (Schneeberg, Nemčija). Gre za različno velike muzeje, proizvodne centre, izobraževalne ustanove in nevladne organizacije.

Pri platformi bo sodelovalo več kot 1000 obrtnikov, oblikovalcev, raziskovalcev, delavcev v kulturi in znanosti ter članov širše javnosti, ki se bodo vključili v različne projektne aktivnosti.

Platformo Made in sofinancira Evropska unija (v okviru programa Ustvarjalna Evropa).

Platformi lahko sledite na spletu:
madein-platform.com
hello@madein-platform.com

Facebook / Instagram

Povezava za medije >>

Logo_Made in partnerji